Categories
Smått

Så förbättrar dina växter inomhusmiljön

Så förbättrar dina växter inomhusmiljön

Helena Karlén, hortonom vid SLU, Sveriges lantbruksuniversitet förklarar hur växter kan användas för att göra luften inomhus bättre.

Har du också läst att växter inomhus kan vara luftrenande? Nu vill Helena Karlén, hortonom vid SLU reda ut hur det verkligen fungerar och vad som krävs för att växterna verkligen ska ha någon effekt.

– Jag är trött på hur det sägs att tre ampelliljor på kontoret kan rena luften. Växter är bra men på andra sätt och inte in den utsträckningen som vanligtvis påstås, säger Helena Karlen, hortonom vid SLU, Sveriges lantbruksuniversitet.

En vanlig missuppfattning är att de gröna bladen ensamma renar luften från giftiga gaser som hemmens byggmaterial kan avge. Hon menar att en orsak till spridningen är ett antal studier som gjordes av Bill Wolverton på 80-talet då NASA ville undersöka hur växter kunde påverka luftkvalitén vid rymdfärder. Problemen uppstod när studierna likställdes med de miljöer som människor lever i på jorden.

– Ventilationen i våra hem gör att luften hela tiden byts ut. I de experiment Bill Wolverton utförde för NASA befann sig växterna i ett helt isolerat utrymme, därför blir den renande effekten inomhus marginell, säger Helena Karlén.

Istället får utomhusluften en större betydelse för luftkvalitén, men helt obetydliga är inomhusväxterna inte för vårt välmående. Helena Karlén pekar samtidigt på flera andra minst lika viktiga effekter. 

– Mår växten bra så bidrar den till en ökad luftfuktighet, tar upp koldioxid och avger syre. Bladen har också en viss statisk elektrisk laddning som gör att de fångar upp små partiklar som cirkulerar i luften, till exempel damm, säger hon.

Idag spenderar vi runt 90 procent av vår vakna tid hemma, i skolan eller på jobbet. Att andas bra luft är viktigt och trots att klassiska inomhusväxter i kruka inte har en betydande luftrenande effekt i sina blad så har forskare kommit på att en helt annan del av växten är ännu effektivare, nämligen växternas rotsystem.
 
– Det kan låta otroligt, men ser man till att luften passerar genom jorden där växterna har sina rötter sker en mycket effektivare rening av luften tack vare de mikroorganismer som lever på rötternas yta, säger Helena Karlén.

Mikroorganismerna bryter ner kolhaltiga gifter, vilket är de vanligaste vi har omkring oss i miljön idag. Idag finns det företag som producerar så kallade living walls eller biowalls. De är fortfarande dyra att köpa och finns på ett fåtal ställen.

– Jag är övertygad om att detta kommer bli vanligare i framtiden. När proppen väl går ur kan produktionen bli billigare och priserna gå ner, då kan det även bli aktuellt för privata hem, säger Helena Karlén.

Hon vill inte heller förminska den psykologiska effekt som växtlighet inomhus har på oss människor.

– Den är starkt belagd inom forskningen. Vi människor är också djur trots allt och präglade av att vistas i naturen. Växtlighet har signalerat tillgång till skydd, mat och vatten för oss historiskt vilket ger oss en rent instinktiv känsla av trygghet.

Av Sara Höglund
28 maj 2020